הקמת חנויות אופנה וקימעונאות עד רמת מפתח במפרט גימור גבוהה.
 

תמונות מהפרויקט