כתובת:
אזור תעשייה, שדרות.
תאריך ביצוע:
שנת 2017
משך ביצוע:
חודשיים
שטח הפרויקט:
 500 מ"ר.
הלקוח:
ארית תעשיות
הפרויקט הוקם בשטח מפעל ביטחוני עם סיווג גבוה וכלל הריסות של מבנה קיים והקמת משרדים ומעבדות לפי מפרט מורכב ומוקפד.

תמונות מהפרויקט