כתובת:
מגדל ספיר 5 צ'ק פוסט

בניית משרדים משלב מעטפת בטון עד גמר מושלם לרבות מערכות מיזוג אויר חשמל מתח נמוך וגילוי אש. הכל עד מפתח ברמות גימור גבוהות ומוקפדות .

תכנון אדריכלי – רמי ימין
ביצוע – אזימוט לבנייה בע"מ.

תמונות מהפרויקט