משך ביצוע:
5 חודשים
שטח הפרויקט:
1200 מר
הלקוח:
מועצה אזורית רמת הגולן

שיפוץ כללי בתוספת בנייה חדשה של מועדון נוער לישוב נוב. הפרויקט שולבו הריסות כלליות של כל השטח המיועד כולל תוספת בנייה חדשה ושיפוץ האזור הקיים לרבות עבודות שלד וגמרים כולל מערכות אלקטרו מכניות מיזוג אויר חשמל מערכות מתח נמוך וכדומה עד מפתח.

תמונות מהפרויקט